İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğünden gelen 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar kanunu değişikliği konulu yazısının duyuru metni mailde bulunmaktadır.
İlgili firmalarımızın bilgisine rica olunur.

Saygılarımla,

Yönetim Kurulu Başkanı
Levent Hakkı YILMAZ

Ek:3 Sayfa Yazı