1- Sektörde çalışan personelin bir süre çalıştıktan sonra kendi isteği ile işten ayrılması ve haksız yere iş mahkemelerinde tazminat davası açması artık günümüzde meslek haline gelmiştir. Üyelerimizin bu konuda çok mağdur oldukları alınan mahkeme kararlarında davayı açan çalışan kişinin haksız olduğu halde haklı bulunduğu gözlenmektedir. Bu konu hakkında gerekli önlemlerin alınması gerekli çalışmaların yapılması konusunda görüş alış verişinde bulunuldu.