1- İnşaat sektöründe olan durgunluk ve maliyetlerin çok yükselmesi, banka faiz oranlarının artmasından dolayı sektör bir hayli sıkıntıya girmiştir. Yapımı duran inşaatların artması firmaların daire satışı yapamaması ve en önemli sebeplerden biri olan yabancılara mülk satışının yasak olması firmalarımızın elinde daire stok haline gelmiştir. Bu konu hakkında gerekli önlemlerin alınması ve çözüm önerileri konusunda görüş alış verişinde bulunuldu.