1-Odamız 2019-2023 stratejik planını hazırlamak üzere iç paydaş anketi yapılmış olup sektörün gelecek 4 yılda yapabilecekleri, olmasını talep ettikleri sektörün sorunları görüşülmüştür. Anket sonuçları stratejik plan hazırlanmasında dikkate alınacaktır. Sektörde olan sorunlar görüşüldü gerekli çözüm önerileri konusunda görüş alış verişinde buluuldu.