1- Banka faizlerinin yükselme piyasayı daralmayı götürdüğü gözlenmektedir. Dolar kurunun yüksek olması sabitlenmemesi sektörü sıkıntıya sokmaktadır. Bununla ilgili olarak gerekli önlemlerin alınması konusunda görüş alış verişinde bulunuldu.