– Çoğunluk sağlanamadığından dolayı toplantı yapılamamıştır.