• Gündem maddesi açılabilmesi için bir seferliğine Meslek Komite Başkanlığı’na Mahir TANER seçilmiştir. Banka faiz oranlarının düşmesinden sonra piyasaya hareketlilik geldiği gözlenmiştir. Hatay Büyük Şehir Belediyesinin 1/5000’lik imar planı mahkeme kararı ile red edilmesinden sonra İskenderun Belediyesinin 1/1000’lik imar planının onaylanmasından sonra daha da fazla piyasaya hareketlilik geleceği kanaatindeyiz. Meslek Komite Başkan Yardımcılığı’na Birkan SEKÜÇOĞLU oy birliği ile seçilmiştir.