01-Odamız 2019-2023 stratejik planını hazırlamak üzere iç paydaş anketi yapılmış olup sektörün gelecek 4 yılda yapabilecekleri, olmasını talep ettikleri sektörün sorunları görüşülmüştür. Anket sonuçları stratejik plan hazırlanmasında dikkate alınacaktır. Sektörde maden ocakları işletmesi yapan üyelerimiz patlama ruhsat izinleri Enerji Bakanlığında evrak işlerinin uzamasından işletmelerimiz patlatma izinlerinin alamamasından çok büyük sıkıntılara girmektedir üyelerimiz firmalarını kapatacak konuma gelmiştir. Patlatma izinlerinin bir an önce verilmesi konusunda yönetim kurulumuzun ilgili mercilerle yazışmalar yaparak komitemize bilgi verilmesi konusunda karar alınmıştır. işletmelerimizin