02- Enerjisa Toroslar elektrik A.Ş’nin sanayi elektriği kullanan işletmelerden yıl içerisinde en yüksek tüketmiş olduğu elektrik faturasının iki katı kadar teminat mektubu talep etmektedir. Komitemiz şifayı olarak görüşme sonrasında enerji piyasası denetleme kurulunun almış olduğu karara istinaden uyguladıklarını beyan ettiler. Bu konu sektörde olan firmalarımızı sıkıntıya sokmaktadır. En yüksek fatura bedelinin iki katı teminat mektubu istemesinin yerine bir katı olarak teminat mektubu istemesi sektörü rahatlatacaktır. Bu konunun yönetim kuruluna bildirilmesi gerekli mercilerle yazışmalar yapması konu hakkında komitemize bilgi verilmesi oy birliği ile karar verilmiştir.