Türkiye Bangladeş Yatırım Forum’u konulu TOBB’dan gelen 09.04.2018 tarih ve 5700 sayılı yazı ilişik bulunmaktadır.

İlgili firmalarımızın bilgisine rica olunur.

Saygılarımla

Levent Hakkı YILMAZ
Yönetim Kurulu Başkanı

Ek: Yazı 1 Sayfa