Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 2014-2020 IPARD Programı (IPARD II Dönemi)

Üçüncü Başvuru Çağrısı İlan Edildi

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 21 Aralık 2017 tarihinde Üçüncü Başvuru Çağrı İlanına çıkmış olup, Tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar için 12.02.2017-15.03.2018, çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme yatırımları için 01.03.2017-05.04.2018 tarihleri arasında proje kabullerini gerçekleştirecektir.

TKDK Hatay İl Koordinatörlüğü hibe destekleri olan sektörler;

  • Hayvancılık destekleri kapsamında kapalı, açık veya yarı açık ahır ve ağıl yapımı ve modernize dilmesi, koyun, keçi, manda ve süt inekçiliği gibi büyük ve küçükbaş süt hayvancılığı ve besicilik ile ilgili tesislerde makine – ekipmanların alımlarına,
  • Tavukçuluk ve yumurta üreten tarımsal işletmelerde modernizasyon yatırımlarına,
  • Bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi ve bitkisel ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi,
  • Arıcılık ve bal paketleme, arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve paketlenmesi,
  • Zanaatkârlık, el sanatları ile yerel ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi,
  • Kırsal turizm tesisleri ve rekreasyon faaliyetleri,
  • Su ürünleri yetiştiriciliği,
  • Makine parkları ile yenilenebilir enerji

Sektörlerinde yapılacak yatırımlara hibe desteği sağlanmaktadır.

Faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanından oluşturulan IPARD Programı Fonu’dur. Bu destek “Kamu Katkısı” olarak adlandırılmaktadır. Bu kamu katkısı, program çerçevesinde gerçekleşmiş yatırımlar için geri ödemesiz olarak kullandırılacaktır.

Detaylı Bilgi için tıklayınız…

29/12/17|Duyurular|