STRATEJİK ÜRÜN DESTEK PROGRAMI

19 Aralık 2017 tarihinde saat 15.00’de KOSGEB Hatay İl Müdürlüğü ve Odamız işbirliği ile Halil Şahin Meclis Salonunda KOSGEB Başkanlık Müşaviri Metin Karaçay ve  KOSGEB Müdürlükleri Koordinasyon Daire Başkanı Erdal Çınar’ın  katılımı ile Stratejik Ürün Destek Programı ve KOBi Teknoyatırım – KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı hakkında bilgilendirme Semineri gerçekleştirilecektir.

STRATEJİK ÜRÜN DESTEK PROGRAMI

Amacı;

 • İthalatı yüksek olan stratejik ürünlerin yerlileştirilmesi ve millileştirilmesi,
 • Üretimde daha yüksek oranda yerli girdi kullanımının sağlanması,
 • KOBİ’lerin teknolojik üretim yeteneklerinin geliştirilmesi ve teknolojinin tabana yayılması,
 • KOBİ ile büyük işletmelerin birlikte hareket edebilme yeteneklerinin geliştirilmesi,
 • Cari açığın azaltılmasına katkıda bulunacak yatırımların desteklenmesidir.

Proje süresi ve üst limit;

 • Proje süresi en çok 36 ay olup, Kurul kararı ile 6 aya kadar ek süre verilebilir.
 • Program kapsamında verilecek desteklerin toplam üst limiti 000.000 TL’dir

Başvuru Koşulları;

KOBİ’ler Büyük işletmeler ile işbirliği çerçevesinde başvuru yapabilir.

 

Proje Kapsamında verilen destekler;

 1. Makine-teçhizat desteği
 2. Yazılım giderleri desteği
 3. Personel gideri desteği
 4. Bilgi Transferi desteği
 5. Test-Analiz, Kalibrasyon ve Referans Numune desteği
 6. Hizmet alımı desteği
Destek Oranı

(Geri

ödemesiz)

Makine ve Teçhizat Giderleri İçin

Destek Oranları

(Geri Ödemesiz + Geri Ödemeli)

%70 %100*

*(Yerli malı belgesi kapsamında alınması durumunda geri ödemesiz destek oranına %15 ilave edilir ve kalan destek oranı kadar geri ödemeli destek verilir.)

 

*Geri ödemeli destek kapsamında talep edilen teminatlar için %100 Teminat Giderleri Desteği

 

KOBİ TEKNOYATIRIM – KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı

Amacı;

Öncelikli teknoloji alanlarında yer alan Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan yeni ürün/ürünleri ticarileştirmek Ülke ekonomisine katma değer oluşturmak Uluslararası pazarlarda yer alarak teknolojik ürün ihracatını artırmak için işletmelerin yapacakları teknolojik ürün yatırımlarının desteklenmesidir.

Başvuru Koşulları;

Öncelikli teknoloji alanlarında yer alan;

 • KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
 • Patent belgesi ile koruma altına alınan,
 • Yurtdışı teknoloji bölgeleri, araştırma merkezleri, enstitüler, bilim parkları, kuluçka merkezleri, hızlandırıcılarda Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
 • Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan,
 • Yurt içi teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmelerin, bölgede sonuçlandırdıkları ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
 • Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alan,
 • Kamu araştırma enstitülerinde/merkezlerinde Ar-Ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan,

Öncelikli teknoloji alanları: Orta, yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında yer alanlar arasından desteklenecek sektörler Başkanlıkça belirlenir.

 

Destek Süresi ve Üst Limit;

Yatırım Projesi Süresi

 • Yatırım projesinin süresi en çok 36 ay olup, Kurul kararı ile 6 aya kadar ek süre verilebilir.

Yatırım Sonrası Destek Süresi

 • Yatırım projesinin başarı ile tamamlanması sonrasında 1 yıl İşletme Giderleri Desteği

Destek Üst Limiti

 • Program kapsamında verilecek desteklerin toplam üst limiti 5.000.000 TL’dir.

Destek Oranları

İşletme Ölçeği Destek Oranı (Geri Ödemesiz) Makine-Teçhizat ve Yazılım İçin Destek Oranları

(Geri Ödemesiz + Geri Ödemeli)

Mikro İşletmeler %70

Yüksek Teknoloji: +%5

%100*

*(Yerli malı belgesi kapsamında alınması durumunda geri ödemesiz destek oranına %15 ilave edilir ve kalan destek oranı kadar geri ödemeli destek verilir.)

Orta ve Küçük İşletmeler %60

Yüksek Teknoloji: +%5

 

 

Program Kapsamında Verilen Destekler KOŞULLARI

 

Yatırım Projesi Süresince Verilen Destekler Yatırım Projesi Sonrasında Verilen Destekler
ü  Makine-Teçhizat ve

ü  Yazılım Giderleri Desteği

ü  Personel Gideri Desteği

ü  Eğitim ve Danışmanlık

ü  Desteği

ü  Kira Desteği

Ø  İşletme Giderleri Desteği

·         Personel giderleri

·         Enerji giderleri

13/12/17|Genel Haberler|