Dolaşım  Belgeleri Onay İşlemleri  konulu TOBB’dan gelen 06.06.2018 tarih ve 88696 sayılı yazı ilişikte bulunmaktadır.

İlgili firmalarımızın bilgisine rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Levent Hakkı YILMAZ

Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

Ek: 1 Sayfa Yazı