Organize Sanayi Bölgeleri İle İlgili Diğer İşler konulu T.C. HATAY VALİLİĞİ İl Bilim Sanayi ve teknoloji Müdürlüğünden gelen 22.05.2018 tarih ve E.736 sayılı yazı ilişikte bulunmaktadır.
İlgili firmalarımızın bilgisine rica olunur.

Saygılarımla,

Okan BELLİ
Meclis Başkanı

Ek:8 Sayfa Yazı