MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI TEDARİK BÖLGE BAŞKANLIĞI İZMİR

Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Bölge Başkanlığı İzmir’den Odamıza, Giyim Kuşam alımları ve bunların üretim ve imalatına yönelik hammaddelerin alımı konulu yazı gelmiştir. 04.01.2018 tarih ve 18 sayılı yazı ilişik bulunmaktadır.

İlgili firmalarımızın bilgisine rica olunur.

Saygılarımla

Servet UGUTMEN
Meclis Başkanı

Ek: Yazı 5 Sayfa

08/01/18|Duyurular|