Meclis

Home/Meclis
Okan BELLİ
Okan BELLİMECLİS BAŞKANI
12. GRUP ÜYE
Serdar KİRMİT
Serdar KİRMİTMeclis Başkanı 1.Yardımcısı
20. GRUP ÜYE
Tuncay PAŞAOĞLU
Tuncay PAŞAOĞLUMeclis Başkanı 2.Yardımcısı
16. GRUP ÜYE
Nejan HATKO
Nejan HATKOKatip Üye
3. GRUP ÜYE
Gassan KURAN
Gassan KURANMeclis Üyesi
Ramazan Sinan ORAN
Ramazan Sinan ORANMeclis Üyesi
Galip BİÇER
Galip BİÇER Meclis Üyesi
Levend KILIÇÇIOĞLU
Levend KILIÇÇIOĞLUMeclis Üyesi
Selma YILMAZ
Selma YILMAZMeclis Üyesi
Nasrettin MURT
Nasrettin MURTMeclis Üyesi
Mustafa Burak NUR
Mustafa Burak NURMeclis Üyesi
İbrahim Egemen DEMİR
İbrahim Egemen DEMİRMeclis Üyesi
Bülent SEKÜÇOĞLU
Bülent SEKÜÇOĞLUMeclis Üyesi
Fevzi KESER
Fevzi KESERMeclis Üyesi
Muzaffer SEKÜÇOĞLU
Muzaffer SEKÜÇOĞLUMeclis Üyesi
Müfit TENNİOĞLU
Müfit TENNİOĞLUMeclis Üyesi
Nusret BARLAS
Nusret BARLASMeclis Üyesi
Sezer KARA
Sezer KARAMeclis Üyesi
Hikmet TOLUN
Hikmet TOLUNMeclis Üyesi
Münir Emre KURAN
Münir Emre KURANMeclis Üyesi
Hıdır GÜNEŞ
Hıdır GÜNEŞMeclis Üyesi
Yüksel CİRDİ
Yüksel CİRDİMeclis Üyesi
Yılmaz ÇAĞAN
Yılmaz ÇAĞANMeclis Üyesi
Mahmut KARAGÜZEL
Mahmut KARAGÜZELMeclis Üyesi
Muhsin YETER
Muhsin YETERMeclis Üyesi
Necdet TATLI
Necdet TATLIMeclis Üyesi
Raşit ÖZYURT
Raşit ÖZYURTMeclis Üyesi
Rami KIRMIZIOĞLU
Rami KIRMIZIOĞLUMeclis Üyesi
Ali MURSALOĞLU
Ali MURSALOĞLUMeclis Üyesi
Yusuf YILMAZ
Yusuf YILMAZMeclis Üyesi
Mahir TANER
Mahir TANER Meclis Üyesi
Nihad BELLİ
Nihad BELLİMeclis Üyesi
Nuri YILDIRIM
Nuri YILDIRIMMeclis Üyesi
Doğan ERTEN
Doğan ERTENMeclis Üyesi
Fuat KESER
Fuat KESER Meclis Üyesi
Rüçhan Sanem AKPINAR
Rüçhan Sanem AKPINARMeclis Üyesi
Yüsüf GÖKAY
Yüsüf GÖKAYMeclis Üyesi
Mehmet ÜNÜVAR
Mehmet ÜNÜVAR Meclis Üyesi
Bayram ALPAGÜL
Bayram ALPAGÜLMeclis Üyesi
Serdar Kadir ÇOTULAY
Serdar Kadir ÇOTULAYMeclis Üyesi
Yaşar ÖZER
Yaşar ÖZERMeclis Üyesi
Orhan ÖZKAN
Orhan ÖZKANMeclis Üyesi
Zeynelabidin GÜLTEKİN
Zeynelabidin GÜLTEKİNMeclis Üyesi
Levent ÇAM
Levent ÇAMMeclis Üyesi
Yasin KELEŞ
Yasin KELEŞMeclis Üyesi
Yusuf AKAR
Yusuf AKARMeclis Üyesi
Necati SERT
Necati SERTMeclis Üyesi
Ali ÇİTANAK
Ali ÇİTANAKMeclis Üyesi
Levent Hakkı YILMAZ
Levent Hakkı YILMAZMeclis Üyesi
Saadet ÖZMEN
Saadet ÖZMEN Meclis Üyesi
Rafi SÜMBÜLTEPE
Rafi SÜMBÜLTEPEMeclis Üyesi
İbrahim AÇIKGÖZ
İbrahim AÇIKGÖZMeclis Üyesi
Emin AŞKARGENÇ
Emin AŞKARGENÇMeclis Üyesi
Zeki ALTUN
Zeki ALTUNMeclis Üyesi

2013 – 2018 YIlı Meclis Üyeleri

Servet UGUTMEN
Servet UGUTMENMECLİS BAŞKANI
9. GRUP ÜYE
Necati SERT
Necati SERTMECLİS BAŞKAN YARDIMCISI
19. GRUP ÜYE
Erol AYGEN
Erol AYGENMECLİS BAŞKAN YARDIMCISI
3. GRUP ÜYE
Mehmet ÜNÜVAR
Mehmet ÜNÜVARKATİP ÜYE
15. GRUP ÜYE
M. Emre KURAN
M. Emre KURAN1. GRUP ÜYE
Gassan KURAN
Gassan KURAN1. GRUP ÜYE
Ahmet Yusuf KUTLUĞ
Ahmet Yusuf KUTLUĞ1. GRUP ÜYE
Ramazan KABAKLI
Ramazan KABAKLI2. GRUP ÜYE
Ahmet BAĞLAM
Ahmet BAĞLAM2. GRUP ÜYE
Tahsin OKUR
Tahsin OKUR2. GRUP ÜYE
Ethem KARTAL
Ethem KARTAL3. GRUP ÜYE
Emin AŞKARGENÇ
Emin AŞKARGENÇ3. GRUP ÜYE
Cemal SAÇAN
Cemal SAÇAN4. GRUP ÜYE
Mehmet Ali BULUT
Mehmet Ali BULUT4. GRUP ÜYE
Ahmet ERDOĞAN
Ahmet ERDOĞAN5. GRUP ÜYE
Caner R. BAŞEĞMEZ
Caner R. BAŞEĞMEZ5. GRUP ÜYE
Muzaffer SEKÜÇOĞLU
Muzaffer SEKÜÇOĞLU6. GRUP ÜYE
Müfit TENNİOĞLU
Müfit TENNİOĞLU6. GRUP ÜYE
Murat Soner AYKUT
Murat Soner AYKUT6. GRUP ÜYE
Sezer KARA
Sezer KARA7. GRUP ÜYE
İsmail BARIN
İsmail BARIN7. GRUP ÜYE
Erol TEZCAN
Erol TEZCAN8. GRUP ÜYE
Hıdır GÜNEŞ
Hıdır GÜNEŞ8. GRUP ÜYE
Necat ÖZKAYA
Necat ÖZKAYA9. GRUP ÜYE
Mehmet Cemil KARAÇAYLI
Mehmet Cemil KARAÇAYLI9. GRUP ÜYE
Muhsin YETER
Muhsin YETER10. GRUP ÜYE
Semir UYGUN
Semir UYGUN10. GRUP ÜYE
Necdet TATLI
Necdet TATLI10. GRUP ÜYE
Zeki ÖZDEMİR
Zeki ÖZDEMİR11. GRUP ÜYE
Adnan MURSALOĞLU
Adnan MURSALOĞLU11. GRUP ÜYE
Hüseyin COŞKUN
Hüseyin COŞKUN11. GRUP ÜYE
Metin ÇAKICI
Metin ÇAKICI12. GRUP ÜYE
Okan BELLİ
Okan BELLİ12. GRUP ÜYE
Yusuf YILMAZ
Yusuf YILMAZ12. GRUP ÜYE
MAHİR TANER
MAHİR TANER13. GRUP ÜYE
Ali İNAN
Ali İNAN13. GRUP ÜYE
Nihad BELLİ
Nihad BELLİ13. GRUP ÜYE
Doğan ERTEN
Doğan ERTEN14. GRUP ÜYE
Fuat KESER
Fuat KESER14. GRUP ÜYE
Faruk RENDE
Faruk RENDE14. GRUP ÜYE
R.Sanem AKPINAR
R.Sanem AKPINAR15. GRUP ÜYE
Yusuf GÖKAY
Yusuf GÖKAY15. GRUP ÜYE
Serdar ÇOTULAY
Serdar ÇOTULAY16. GRUP ÜYE
Bayram ALPAGÜL
Bayram ALPAGÜL16. GRUP ÜYE
Tuncay PAŞAOĞLU
Tuncay PAŞAOĞLU16. GRUP ÜYE
Sadullah ÖZKAN
Sadullah ÖZKAN17. GRUP ÜYE
Orhan ÖZKAN
Orhan ÖZKAN17. GRUP ÜYE
Levent ÇAM
Levent ÇAM18. GRUP ÜYE
Hasan KARAÇALI
Hasan KARAÇALI18. GRUP ÜYE
Cemalettin SECERLİ
Cemalettin SECERLİ18. GRUP ÜYE
Ali ÇITANAK
Ali ÇITANAK19. GRUP ÜYE
Bülent SEKÜÇOĞLU
Bülent SEKÜÇOĞLU19. GRUP ÜYE
Levent Hakkı YILMAZ
Levent Hakkı YILMAZ20. GRUP ÜYE
Saadet ÖZMEN
Saadet ÖZMEN20. GRUP ÜYE
Serdar KİRMİT
Serdar KİRMİT20. GRUP ÜYE
Mehmet KÜTÜK
Mehmet KÜTÜK21. GRUP ÜYE
Ali TEKTEN
Ali TEKTEN21. GRUP ÜYE