Limakport 2018 Resmi Tatiller Çalışma Tablosu Hk.

Limakport İ2018 Resmi Tatiller Çalışma Tablosu konulu yazı gelmiştir. 26.12.2017 tarih ve L-1256 sayılı yazı ilişik bulunmaktadır.

İlgili firmalarımızın bilgisine rica olunur.

Saygılarımla

Levent Hakkı YILMAZ Yönetim Kurulu Başkanı

Ek:2 Sayfa

29/12/17|Duyurular|