Başlangıç Tarihi: 24 Nisan 2018 Cuma – Bitiş Tarihi: 22 Haziran 2018 Cuma

Proje Teklif Çağrısına:

Hatay İli için; aşağıdaki NACE Kodlarına sahip İMALAT sanayi sektörü KOBİ’leri başvurabilecektir.

  • Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı
  • Gıda ürünlerinin imalatı
  • Mobilya imalatı
  • Deri ve ilgili ürünlerin imalatı
  • Ana metal sanayi

Ayrıca tüm illerdeki yüksek teknolojili imalat sanayi sektörü KOBİ’leri (NACE Kodu: 21, 26, 30.3), tüm illerdeki yazılım sektörü KOBİ’leri, destek programına başvurabilecektir.

Proje sunacak işletmelerin;

KOSGEB Veri tabanına kayıtlı ve aktif olmaları ve bilanço usulünde defter tutmaları gerekmektedir. 2017 yılı KOBİ Beyannamesi onaylı olmayan işletmeler başvuru sistemine giriş yapamayacaktır.

Orta düşük ve düşük teknolojili imalat sanayi sektörlerindeki ve yazılım sektöründeki KOBİ’lerde 2017 yılı net satış hasılatının en az 300.000 TL ve yıllık ortalama çalışan sayısının en az 3 olması şartı aranacaktır. Orta yüksek ve yüksek teknolojili imalat sektörlerindeki işletmelerde yukarıda belirtilen satış hasılatı ve çalışan sayısı kısıtı dikkate alınmayacaktır.

İşletmelerin proje bütçe tekliflerinin, 2017 yılı net satış hasılatını aşmaması gerekecektir.

Destek oranı tüm bölgeler için %60’tır. Proje çağrısı ile işletme başına 300.000 TL’ye kadar geri ödemesiz, 700.000 TL’ye kadar geri ödemeli (teminat karşılığı) olmak üzere toplam 1.000.000 TL’ye kadar destek verilebilecektir.

Daha Detaylı Bilgi için;  www.kosgeb.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.