Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) Program yönetim Birimi uzmanı İbrahim Yaşar İskenderun Ticaret ve Sanayi Odasında, ‘2018 yılı Mali Destek Programları İle ilgili bilgiler verdi.

İTSO Mehmet Binbay Toplantı salonunda gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına, iş adamları, Kobi temsilcileri, çalışanlar ve meslek mensupları katıldılar.

Bilgilendirme toplantısında, 2018 yılı mali destek programları,  sürdürülebilir üretimin geliştirilmesi, yenilikçilik,  2018 yılı Turizm alt yapısının geliştirilmesi, Küçük Ölçekli alt yapı, 2018 yılı Seracılığın geliştirilmesi, Mali Destek programları ve hibelerle ilgili bilgiler sine vizyon destekli olarak genel bilgiler verildi.

DOĞAKA Program yönetim Birimi uzmanı İbrahim Yaşar, bilgilendirme toplantısında; “2018 yılı sürdürülebilir üretimin   geliştirilmesi amacıyla DAĞAKA olarak girişimcilerimiz ve KOBİ’lere yönelik bilgilendirme toplantıları düzenliyoruz. Bu kapsamda TR63  Bölgesindeki Kobilerin  Teknolojik alt yapılarının geliştirilerek yenilikçi ve çevreye duyarlı üretim anlayışı ile büyümelerine katkı sağlamaktayız. Bu kapsamda Kobilerde yenilikçiliğin desteklenmesi, teknolojik altyapılarının güçlendirilmesi, bölgede çevreye duyarlı üretim sistemlerinin kullanılması ile temiz üretim anlayışının yaygınlaşması hedeflenmektedir. Bu kapsamda Programın bütçesi 15 milyon TL olup,  Proje destek tutarı asgari 50 bin, azami 500 bin TL.dir.  Destek oranı yüzde 25 olup, proje uygulama süresi 2 ay ile 18 ay arasındadır. Destek alınacak proje sayısı ise azami 2 adettir. Proje uygulama yerleri ise Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illeridir. Uygun başvuru sahipleri ise: Ticari esaslara göre faaliyet gösteren ve imalat yapan ya da yapmaya başlayacak olan Mikro Küçük ve Orta Ölçekli işletmeler, kar amacı güden kooperatifler ve birlikler de yer almaktadır.  Programın öncelikli sektörleri ise, Ana Metal Sanayi, Tekstil, Mobilya Ayakkabı, Metal Mutfak, Eşya, Filtre, Gıda Sanayi ve Makine İmalatı olarak değerlendirilmektedir.   Projelerin tarihleri ise 15 Ocak ile 6 Nisan 2018 tarihlerini kapsamaktadır.  Taahhütname için son başvuru 6 Nisan 2018 olup,  Taahhütname için son Teslim tarihi 13 Nisan 2018 dir.  Sonuçların açıklanması için öngörülen tarih ise  Ağustos 2018 dir. Proje başvuruları elektronik ortamda (KAYS üzerinden)  gerçekleştirilecektir. Başvuru formu ve destekleyici belgelerin matbu halleri elden, postayla ya da kargoyla ajansa   teslim edilmeyecektir ” Şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) Program yönetim Birimi uzmanı İbrahim Yaşar’ın bilgilendirme toplantısına İTSO  yönetim kurulu üyesi M.Ali Bulut,  İskenderun Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı İbrahim Açıkgöz, meslek mensupları, Kobiler ve işletme temsilcileri katıldılar.