İTSO Eğitim ve Kalkınma Vakfı

Anasayfa/İTSO Eğitim ve Kalkınma Vakfı
Ar-Ge
Dış Ticaret – Muhaberat
İç Ticaret
Fuar – Organizasyon
KOSGEB Temsilciliği
Muhasebe
Ticaret Sicil Müdürlüğü
İTSO Eğitim ve Kalkınma Vakfı
Akreditasyon
Memur
Hizmet Birimleri

Odamız bünyesinde yükseköğrenim öğrencilerine maddi yardım yapmak gayesiyle kurulmuş bir vakıf bulunmaktadır. Vakfımız aracılığıyla başarılı ve maddi güçlük çeken öğrencilere maddi destek sağlanmaktadır. Vakfımız ile ilgili detaylı bilgiye www.itsovakfi.org.tr resmi internet sitesinden ulaşılabilmektedir.

Görevli Personel:

Adı Soyadı Unvanı Telefon E-Mail
Meltem KARTAL Fuar-Organizasyon Memuru 6145225-120 meltemkartal@iskenderuntso.org.tr

 

İcra komitesi üyeliği adaylık başvuruları başlamış olup başvuru için odamıza bir dilekçe ve ekinde aday olabilme şartlarını tesvik eden adli sicil belgesi ile birlikte müracaatın 25.02.2019 tarihine kadar yapılması gerekmektedir. İcra komitesine aday olabilme şartlarını taşıyan üyelere ilişkin liste 25 Şubat 2019 Pazartesi günü odamız hizmet binasına asılmak üzere duyurulacaktır.