İran Menşe İspat Belgesi konulu TOBB’dan gelen 28.03.2018 tarih ve 3513 sayılı yazı ilişik bulunmaktadır.

İlgili firmalarımızın bilgisine rica olunur.

Saygılarımla

Levent Hakkı YILMAZ
Yönetim Kurulu Başkanı

Ek: Yazı 4 Sayfa