İran Ekonomisinde Yaşanan Gelişmeler konulu TOBB’dan gelen 31.05.2018 tarih ve 8338 sayılı yazı ilişik bulunmaktadır.
İlgili firmalarımızın bilgisine rica olunur.

 

Saygılarımla,
Levent Hakkı YILMAZ
Yönetim Kurulu Başkanı

 

Ek: 4 Sayfa TOBB Yazı