India Infrastructure Expo-208 konulu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden gelen 31.05.2018 tarih ve 8367 sayılı yazı ilişikte bulunmaktadır.
İlgili firmalarımızın bilgisine rica olunur.

Saygılarımla,

Okan BELLİ
Meclis Başkanı

 

Ek:1 Sayfa TOBB Yazı