Hatay Valiliği İl Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü’nden Duyurular konulu gelen, 10.01.2018 tarih ve E449 sayılı yazı ilişik bulunmaktadır.

İlgili firmalarımızın bilgisine rica olunur.

Saygılarımla

Levent Hakkı YILMAZ
Yönetim Kurulu Başkanı,

Ek: Yazı 1 Sayfa