DUYURU- Gürcistan’da ADR uygulaması konulu TOBB’dan gelen 25.05.2018 tarih ve 7991 sayılı yazı ilişik bulunmaktadır.

İlgili firmalarımızın bilgisine rica olunur.

Saygılarımla

Levent Hakkı YILMAZ
Yönetim Kurulu Başkanı

Ek: 1 Sayfa