Filtre Sektör Bilgi Notu

Anasayfa/Filtre Sektör Bilgi Notu

Otomotiv Sanayi’nin önemli bir kolu olan Filtre Sektörünün Dünya’da yoğun olarak üretildiği ilk üç üretici ülkeden birisi olan Türkiye’de filtre üretim merkezi İskenderun’dur. ABD ve Çin’den sonra en çok filtre üreticisinin bir arada bulunduğu yer İskenderun bölgesidir.

Filtre Sektörünün Tarihçesi

Otomotiv sanayinin ülkemizde yeni yeni üretim planlamalarının yapıldığı bir dönemde Türkiye’de Otomotiv sektörüne paralel olarak, ilk filtre fabrikası 1966 yılında İskenderun’da Fil Filtre tarafından kurulmuştur. Takip eden yıllarda ise; Türkiye’nin ve Avrupa’nın tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek yeterlilikte kurulan fabrikalarla İskenderun, filtre sektörünün kalbi olmuştur. Otomotiv sektörünün gelişmesiyle birlikte yurt dışından temin edilen filtrelerin neredeyse tamamı ülkemizde üretilebilir hale gelmiştir.

• 1970’li yıllardan sonra ülkemizde otomotiv sektörünün üretim alanında yaptığı yatırımlar ve gelişme süreci, otomotiv yan sanayinin de ihtiyaçlara cevap verebilecek kapasite ve kalitede gelişmesinde etkin rol oynamıştır.

• 1990’dan sonra başlayan süreçte ise, özellikle sektörün ilkleri olarak bilinen girişimcilerin yaptıkları yeni yatırımlar, Türkiye’nin dış pazarlara açılımı ve bununla birlikte Avrupa’dan gelen talepler sonucunda, art arda kurulan yeni fabrikalar da büyümenin başlangıcı olmuştur. Daha sonra Dünya’nın önde gelen üretici markaları ile yapılan patent ve teknik işbirliği anlaşmaları, sektörün dışa açılmasında önemli bir rol oynamıştır.

• 2000’li yıllara gelindiğinde kapasite, teknoloji, standartlar, kalite yönetim sistemleri, İnsan kaynakları ve çevre adına gerçekleştirilen gelişmeler, İskenderun’un dünya’da önemli bir Filtre üretim merkezi haline gelmesini sağlamıştır.

Bölgemizde Üretilen ve İhraç Edilen Filtre Çeşitleri

Bölgemizde; yağ, yakıt, hava, hidrolik, kabin hava, su ayırıcı, fren sistemleri hava kurutucu filtreleri üretilmekte ve çeşitli ülkelere ihraç edilmektedir.

Türkiye’deki Filtre İhtiyacı ve İskenderun’daki Kapasite

İskenderun’daki filtre fabrikalarının son yıllarda özellikle kapasite artırımı konusunda yaptıkları teknolojik yatırımlarla üretim kapasiteleri artmıştır. İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası’nın üyesi olan filtrecilerin kapasite raporları incelendiğinde yılda 91 milyon adet filtre üretim kapasitesi olduğu gözlenmiştir. Bu kapasitenin kullanım oranının %80 olduğu varsayılarak yaklaşık olarak 70-75 milyon adet filtre imal edilmektedir.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre ülkemizde 2015 mayıs ayı itibariyle 19,3 milyon adet motorlu kara taşıtı bulunmaktadır. Her bir araçta aracın cinsine göre değişkenlik gösteren ortalama 4 adet filtre bulunduğu bilindiğine ve her sene ortalama 2 kere filtre değişimi yapıldığı hesaba katıldığında, ülkemizin yıllık otomotiv filtre ihtiyacı 130-135 milyon adettir. Türkiye’deki hava, deniz ve demiryolu araçlarında, Savunma Sanayinde, endüstriyel alanlarda, jeneratör, kompresör ve sair sistemlerde kullanılan filtreleri de eklediğimizde, Türkiye’nin yıllık toplam filtre ihtiyacı tahmini olarak 140-145 milyon adet’e varmaktadır.

Bu durumda; İskenderun’da kurulu fabrikaların normal çalışma şartlarında bu ihtiyacın yaklaşık %55-60’ını karşılayabilecek kapasiteye sahip oldukları görülmektedir.

İstihdam

İskenderun’daki filtre fabrikaları, kendi bünyelerinde istihdam ettikleri çalışanlarından başka, tedarikçilerinde ve satış organizasyonlarında görev alan çalışanlarla birlikte binlerce insanımıza istihdam imkânı sağlamaktadırlar.

Ancak filtre sektöründe fiili olarak 3000 kişiye yakın olan istihdamının, siparişlerin artmasıyla otomatikman vardiya sayısının arttırılması suretiyle 4000-4500 kişiye ulaşılabileceği ifade edilmektedir.

İhracat

İskenderun’dan dünyanın dört bir yanındaki birçok farklı ülkeye filtre ihracatı gerçekleştirilmektedir. Son 5 yıllık veriler dikkate alındığında, İskenderun’dan yapılan filtre ihracatı yaklaşık yıllık 40 milyon dolardır.