Filtre Sektör Bilgi Notu

Anasayfa/Filtre Sektör Bilgi Notu

Filtre Sektörünün dünyada yoğun olarak üretildiği ülkelerden birisi olan Türkiye’de filtre üretim merkezi ağırlıklı olarak İskenderun ve bölgemizdir.  A.B.D. ve Çin’den sonra filtre üretim üssü olarak bilinen ve ülkemizde en çok filtre üreticisinin bir arada faaliyet gösterdiği bölgelerden bir tanesi olan İskenderun ve Bölgemizde, otomotiv sanayinin, iş ve yol makinelerinin ve endüstriyel amaçlı kullanımların ihtiyacı olan yağ, yakıt, hava, hidrolik, kabin hava ve hava kurutucu filtrelerinin yaklaşık %60’ı üretilmektedir. Filtre sektörünün tarihçesine değinmek gerekirse; henüz otomotiv sanayinin ülkemizde yeni yeni üretim planlamalarının yapıldığı bir dönemde, Türkiye’de Otomotiv Sanayinin üretim girişimlerine paralel olarak, ilk filtre fabrikası 1966 yılında İskenderun’da 10 kişinin çalıştığı küçük bir atölye halinde Fil Filtre tarafından kurulmuştur. Sonraki yıllarda, Fil Filtre üretim çeşidini ve kapasitesini arttırmak, çalışan sayısını da 400 kişiye çıkartmak suretiyle gelen talepleri karşılamaya çalışmıştır. İlerleyen yıllar içinde Fil Filtre’nin bünyesinden kopan başta Asaş filtre olmak üzere, kurulan diğer fabrikalar ile İskenderun; Türkiye’nin filtre üretim merkezi olmuş, buradan çıkan üretim ülkenin önemli ölçüde filtre ihtiyacını karşılar hale gelmiştir. Daha sonraki yıllarda geliştirilen üretim teknolojileri ile İskenderun’daki fabrikalar dış ülkelerin taleplerine de cevap verebilecek hale gelmiştir. Günümüzde fabrikalar ve küçük çaplı üretici atölyelerle birlikte Türkiye’de üretilen filtrenin yaklaşık %60’ı İskenderun ve bölgemizde üretilmektedir. Otomotiv sektörü için üretilen yağ, yakıt, hava, hidrolik filtreleri ile birlikte, Tarım araçları, İş ve Yol Makineleri, Jeneratör, Kompresör ve Sanayi Kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu endüstriyel filtreler de dâhil olmak üzere, yurt dışından temin edilen filtrelerin hemen hemen önemli bir bölümü ülkemizde üretilebilir hale gelmiştir.

 

Üretim Bilgileri

Otomotivde içten yanmalı motorlarda, İş ve Yol Makinelerinde, endüstriyel alanlarda, kompresör, hidrolik ve pnömatik sistemlerde kullanılan yağ, yakıt, hava, hidrolik, kabin hava, su ayırıcı, fren sistemleri hava kurutucu filtreleri üreten Bölgemizdeki Filtre fabrikaları, AR-GE çalışmaları yanında yeni ürün tasarım çalışmaları da yapmaktadırlar. Filtrelerde süzme görevini yerine getiren en önemli malzeme filtre kâğıdıdır. Filtre kâğıdı dışında Sentetik iplik, Sentetik elyaf, Keçe, vatka gibi malzemelerden üretilen filtreler dışında ayrıca çelik, bakır, bronz metal kumaş türü malzemelerden üretilen filtreler de bulunmaktadır.

Filtrasyonun önemi

Filtrasyon, Hava, Yağ, Yakıt (Benzin, Motorin, LPG, Doğalgaz) ve diğer türden akışkanlarda (Su, Petrol Menşeli sıvı ve gazlar, kimyasallar) bulunabilecek farklı yapıdaki maddeleri, Karbon zerrecikleri, toz ve pislikleri (mikron mertebesinde partiküller dahil); temizleme veya ayrıştırma işlemidir. Bu işlemi yapan eleman da Filtre (Süzgeç) dir. Filtre, süzen elemanın akışkan cinsine ve sistem içinde aldığı yola göre talep edilen hassasiyette  süzebilme kabiliyetinde olmasını gerektirmektedir. Ayrıca akışkanın sistem içerisinde yol alması gereken debisinin düşmemesi, aynı debiye karşı dayanıklılık ve performansını koruması, sistem arızalarından meydana gelebilecek basınç artışlarına dayanıklılık, sistem içindeki ısı değişimlerine dayanıklılık, sızdırmazlık, korozyona karşı dayanıklılık ve bütün bunlara bağlı olarak uzun ömürlü olması gibi temel işlevlere sahip olması gerekmektedir.

Her filtre, kullanılacak sistemdeki istenilen özellikleri taşımak zorundadır. Motor ve makinaların optimum performansı ve ömrü, kullanılan filtre ile doğrudan doğruya orantılıdır. Kullanılacak sistemdeki özellikleri taşımayan ve kullanılacağı motor için uygun olmayan filtreler, motora zarar vereceği gibi aşırı yakıt sarfiyatına da sebep olmaktadır. Çok zaman bu hususlara dikkat edilmediği için, hem tüketici hem de milli ekonomimiz ciddi zarar görmektedir.

Yıllar Bazında Türkiye’deki Motorlu Kara Taşıtı Sayısı (2007-2017)

 

 

Türkiye genelinde 2017 yılı itibariyle en fazla Motorlu Taşıta sahip ilk 10 il aşağıda sıralanmış olup Hatay 473.714 adet taşıtla ülke genelinde 9. sırada yer almaktadır.

Türkiye filtre ihtiyacı, Hatay ve bölgemizdeki kapasite

İskenderun ve bölgemizdeki filtre fabrikalarının son yıllarda özellikle kapasite artırımı konusunda yaptıkları teknolojik yatırımlarla üretim kapasiteleri artmış, bu son durum değerlendirildiğinde,  çeşitli tiplerde olmak üzere yaklaşık 120 milyon adet/yıl üretim kapasitesine sahip oldukları, Kapasitenin %80 oranında kullanıldığı hesaplandığında Bölgemizde 96 milyon adet/yıl üretimin gerçekleştiği varsayılmaktadır.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2017 yılı verilerine göre Türkiye’deki motorlu araç sayısı 22.218.945 adet olarak açıklanmıştır. Bu verilere göre yapılan tahmini bir hesaplama ile Türkiye’nin motorlu araç filtre ihtiyacının yaklaşık 150 milyon adet/yıldır olduğu tahmin edilmektedir. Türkiye’deki hava, deniz ve demiryolu araçlarında, Savunma Sanayinde, endüstriyel alanlarda, jeneratör, kompresör ve sair sistemlerde kullanılan filtreleri de eklediğimizde, Türkiye’nin yıllık filtre ihtiyacının tahmini olarak yaklaşık 165 milyon adet olduğu öngörülmektedir. İskenderun’da ve bölgemizde faaliyet gösteren fabrikaların normal çalışma şartlarında bu ihtiyacın %60’ını karşılayabilecek kapasiteye sahip oldukları da bilinmektedir.

 

İstihdam

İskenderun ve bölgemizdeki filtre fabrikaları, kendi bünyelerinde istihdam ettikleri çalışanlarından başka, tedarikçilerinde ve satış organizasyonlarında görev alan çalışanlarla birlikte binlerce insanımıza istihdam imkânı sağlamaktadırlar. Fiili olarak 3.000 kişiye yakın olan istihdamının talep artması halinde vardiya sayısı arttırılmak suretiyle 4.000 ile 4.500 kişiye ulaşılabileceği öngörülmektedir.

 Standartlar ve Kalite Yönetim Sistemleri

Son yıllarda ülkemizde otomotiv sektörünün gösterdiği gelişmeye paralel olarak, Bölgemizin önde gelen filtre fabrikaları, ileri üretim teknolojileri, kalite yaklaşımı, global pazarları hedefleyen yatırım ve gelişmelerle birlikte, özellikle araç üreticisi kuruluşlara tedarikçi olabilmek için Kalite Yönetim Sistemleri ve toplam kalite çalışmalarında önemli yol kat etmişlerdir.

ISO Standartları ve IATF (Uluslararası Otomotiv Görev Gücü) idaresi altında oluşturulan kalite yönetim sistemi olan ISO/TS 16949 süreç yönetim yaklaşımını öne çıkaran, işin gerçekleştirilmesi, yan sanayi faaliyetleri dâhil işin en az kaynakla, en kısa üretim çevrim süresi içinde, en az kayıpla üretilerek en kararlı ve sürekli bir biçimde verimli ve etkin olarak gerçekleştirilmesini öngören bir kalite yönetim sistemidir. Bu sistemi işletmelerinde kurabilen ve bu sertifikalara sahip olan üreticiler, Otomotiv ana sanayine tedarikçi olabilmektedirler. Bölgemizin önde gelen büyük filtre fabrikaları, ISO/TS 16949:2009 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi ile birlikte,  ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 Çevre, OHSAS 18001-2007 İş Sağlığı ve Güvenliği Kalite Yönetim Sistemlerini de İşletmelerinde kurmak suretiyle belgelendirmişlerdir. Dünya’nın önde gelen filtre markalarına eşdeğer nitelikteki her tür filtreyi üretecek teknik bilgi, donanım ve sistemlere sahip olan bu fabrikalarımız, Ülkemizde ve Dünya’da birçok otomobil, kamyon, otobüs, traktör, iş makinası ve sanayi tipi filtrelerini OE (Orijinal Parça) olarak üretebilecek yetkinliğe sahiptirler.

İç ve dış pazar

Filtre fabrikaları İç Pazarda ürünlerinin pazarlama, satış ve dağıtımını kendilerine bağlı bayilik kuruluşları ile yapmaktadırlar. Ayrıca tedarikçi statüsünü kazanmış önde gelen kuruluşlar Araç üreticilerine ürünlerini verebilmektedirler. Kamu kurum ve kuruluşlar ile Savunma Sanayi talepleri de ihale şartnamelerine göre yetkin olan filtre fabrikalarınca karşılanabilmektedir.

İskenderun ve bölgemizdeki filtre fabrikaları, ürünlerinin önemli bir bölümünü ayni zamanda Dünya’nın birçok ihraç etmektedirler. Amerika, Avrupa, Asya ve Afrika da mevcut birçok müşteri firma ve kuruluş filtre talepleri bakımından ciddi bir potansiyel oluşturmuştur. Bu ülkelerden yıl içerisinde birçok işadamı ticari görüşmeler yapmak üzere İskenderun’a ve bölgemize gelmekte ve buradaki filtre fabrikaları ile görüşerek önemli bağlantılar yapmaktadırlar.

Son 6 yıllık veriler incelendiğinde, bölgemizden yapılan filtre ihracatı 35 – 40 milyon dolar arasında değiştiği gözlenmektedir.