ETİYOPYA-2.AGRO-INDUSTRY INVESTMENT FORUM

Etiyopya-2.Agro-Industry Investment Forum konulu TOBB’dan gelen 26.01.2018 tarih ve 1646 sayılı yazı ilişik bulunmaktadır.

İlgili firmalarımızın bilgisine rica olunur.

Saygılarımla

Levent Hakkı YILMAZ
Yönetim Kurulu Başkanı

Ek: Yazı 1 Sayfa

01/02/18|Duyurular|