Asya-Pasifik Ekonomi Zirvesi konulu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 26.07.2018 tarih ve 11368 sayılı yazısı duyuru metni mailde bulunmaktadır.
İlgili firmalarımızın bilgisine rica olunur.

Saygılarımla,

Levent Hakkı YILMAZ
Yönetim Kurulu Başkanı

Ek: 1 Sayfa Yazı