MEYBEM konulu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 01.08.2018 tarih ve 11724 sayılı yazısı duyuru metni mailde bulunmaktadır.

İlgili firmalarımızın bilgisine rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Levent Hakkı YILMAZ

Yönetim Kurulu Başkanı

 

Ek: 4 Sayfa Yazı