BMGK Irak Yaptırımlar Listesinin Güncellenmesi konulu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin 30.07.2018 tarih ve 11557 sayılı yazısı duyuru metni mailde bulunmaktadır.
İlgili firmalarımızın bilgisine rica olunur.

Saygılarımla,

Levent Hakkı YILMAZ
Yönetim Kurulu Başkanı

Ek: 1 Sayfa Yazı