Bazı alacakların yapılandırılmasına ilişkin kanun konulu TOBB’dan gelen 29.05.2018 tarih ve 8149 sayılı yazı ilişikte bulunmaktadır.
İlgili firmalarımızın bilgisine rica olunur.

Saygılarımla,

Levent Hakkı YILMAZ
Yönetim Kurulu Başkanı

Ek: 2 Sayfa TOBB Yazı