ABD Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi konulu TOBB’dan gelen 11.04.2018 tarih ve 5877 sayılı yazı ilişik bulunmaktadır.

İlgili firmalarımızın bilgisine rica olunur.

Saygılarımla

Levent Hakkı YILMAZ
Yönetim Kurulu Başkanı

Ek: Yazı 1 Sayfa