DUYURU- ABD Ankara Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarlığı SelectUSA Zirvesi 2018 konulu TOBB’dan gelen 07.05.2018 tarih ve 6685 sayılı yazı ilişik bulunmaktadır.

İlgili firmalarımızın bilgisine rica olunur.

Saygılarımla

Okan BELLİ
Meclis Başkanı

Ek: Yazı 3 Sayfa