KOBİ Tanımı Değişti

Anasayfa/Duyurular/KOBİ Tanımı Değişti

KOBİ Tanımı Değişti

Değerli Üyelerimiz,

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin tanımında değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 24.06.2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 24.06.2018 tarihinden itibaren 125 Milyon TL’nin altında net satış hasılatına veya mali bilançoya sahip olan ve KOSGEB’in desteklediği sektörler arasında yer alan tüm işletmeler KOSGEB desteklerinden yararlanabileceklerdir.

“Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 30.04.2018 tarihli ve 2018/11828 sayılı bakanlar Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilmiş ve 24.06.2018 tarihli ve 30458 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Söz konusu değişiklik ile KOBİ Tanımı kriterlerinden “Yıllık net satış hasılatı” ve “Mali bilanço toplamı” üst limiti 125 milyon TL’ye yükseltilmiştir.

İşletmelerin KOBİ vasfına sahipken uygun bulunan proje ve destek başvuruları, işletme KOBİ vasfı kaybetse bile kazanılmış hak olarak değerlendirilecek ve ödemeler yapılabilecek.

Daha detaylı bilgi için;  kosgeb.gov.tr

05/07/18|Duyurular|