3.AFRİKA ULUSLARARASI BİLİŞİM VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ FUARI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza, 3.Afrika Uluslararası Bilişim Ve İletişim Teknolojileri Fuarı konulu yazı gelmiştir. 24.01.2018 tarih ve 1515 sayılı yazı ilişik bulunmaktadır.

İlgili firmalarımızın bilgisine rica olunur.

Saygılarımla

Servet UGUTMEN
Meclis Başkanı

Ek: Yazı 1 Sayfa

01/02/18|Duyurular|