Hatay Valiliğinden 2017 Yılı Yıllık İşletme Cetveli Verilmesi konulu yazı gelmiştir. 01.03.2018 tarih ve 274 sayılı yazı ilişik bulunmaktadır.

İlgili firmalarımızın bilgisine rica olunur.

Saygılarımla

Servet UGUTMEN
Meclis Başkanı

Ek: Yazı 1 Sayfa