2018 yılı Nisan ayı Oda Organ seçimlerinden sonra yapılan ilk toplantısı İTSO Genel Sekreteri Figen Gül Dönmez ve 8. Meslek komite üyelerinin katılımı ile gerçekleşmiştir.

Toplantıda 8. Meslek komite Başkanı olarak Yasin YILDIZ Meslek komite Başkan Yardımcısı olarak Hilal KORKMAZ seçilmiştir. Meslek komite bilirkişi Asil üyeliğe Edip AY Meslek komite bilir kişi yedek üyeliğine Hıdır GÜNEŞ seçilmiştir. Ayrıca seçim sonrası yapılan ilk toplantı olması sebebiyle toplantının gün ve saati belirlenmiştir.