01. Grup Mayıs ayı kararı

Anasayfa/1. Meslek Grubu/01. Grup Mayıs ayı kararı

01. Grup Mayıs ayı kararı

İmalat sektöründe ki  girdilerden en büyük payı alan akaryakıt fiyatlarının balıkçı, çiftçi fiyatlarına indirgenip sabitlenmesi için gereken müracaatların yapılması için yönetim kurulunun ilgili mercilerle yazışmalar yapıp komitemize bilgi verilmesi  ve ara eleman yetiştirilmesi için oda nezdinde eğitim verilmesi  (Pazarlamacı, tezgahtar, hamurker) amacı ile  yönetim kurulumuza yazılmasına karar verilmiştir.

05/05/18|1. Meslek Grubu|